Dôležitý oznam !!!

Obec Valaská oznamuje, že z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu Vládou SR a  prijatých preventívnych opatrení,  s  účinnosťou od  29. novembra 2021 až do odvolania Obecný úrad Valaská  pracuje  v pohotovostnom režime.

Prosíme občanov, aby využívali predovšetkým telefonickú, písomnú a elektronickú komunikáciu s pracovníkmi obecného úradu (všetky kontakty sú zverejnené na webovom sídle obce (www.valaska.sk).

V prípade potreby platieb odporúčame bezhotovostný platobný styk.

Žiadame občanov aby sa správali zodpovedne a dodržiavali prijaté opatrenia.

Ďakujeme  za pochopenie.