Dôležité informácie

Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra platí na celom Slovensku zákaz vychádzania s viacerými výnimkami. Zákaz vychádzania mimo bydliska nebude podľa výnimiek platiť v čase od 01.00 do 05.00 h.

 ZÁKAZ VYCHÁDZANIA PRE CELÉ ÚZEMIE SR

  • Platí od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra, výnimky zo zákazku vychádzania mimo bydliska bez testu platia:
  •  Pre všetkých v čase od 01.00 do 05.00h,
  •  počas cesty na testovanie,
  •  počas cesty do zamestnania a odprevadení dieťaťa do školy,
  •  počas cesty do najbližších potravín, lekárne, za lekárom, v rámci starostlivosti o blízku osobu, pre starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby, cesta na poštu, do banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt,
  •  počas pobytu v prírode v okrese bydliska,
  •  pre dojazd do bydliska do 25. októbra.

 

ŠKOLY

Uzatvorené budú od pondelka 26. októbra do piatka 27. novembra, výnimku majú detské jasle, materské školy, prvý stupeň základných škôl.

 CINTORÍNY

Zákaz vychádzania sa vzťahuje aj na návštevu cintorínov.

 REŠTAURÁCIE

Reštauračné prevádzky ostávajú v interiéroch zatvorené, povolené je objednanie a donesenie si jedla.