Dôležité informácie v súvislosti s COVID -19

Vážení občania,

na základe UZNESENIA VLÁDY SR č.807 z 29. decembra 2020 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu bude naďalej OBECNÝ ÚRAD VO VALASKEJ PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÝ. Zamestnancov úradu kontaktujte telefonicky, alebo e – mailom.

 • Sekretariát: 048/6711500     (podatelna@valaska.sk)
 • Ekonomický úsek: 048/6711507      (financie@valaska.sk)
 • Dane a poplatky: 048/6711504      (dane@valaska.sk)
 • Úsek služieb občanom (matrika, evidencia obyvateľstva): 048/6711503       (matrika@valaska.sk)
 • Sociálny úsek: 048/6711508       (socialneveci@valaska.sk)
 • Úsek kultúry a knižnice: 048/6711509
 • Stavebný úrad: 048/6711506
 • Úsek životného prostredia: 048/6711506
 • Výstavba a územné plánovanie: 048/6711505
 • Úsek správy majetku: 048/6711512
 • INFORMAČNÁ LINKA: 0911 547 835

V prípade neodkladného vybavenia nevyhnutných vecí je potrebné vopred si dohodnúť (telefonicky alebo e-mailom)  stretnutie na určitý čas s príslušným referentom. Na stretnutí je potrebné preukázať sa potvrdením o vykonaní testu.

Všetky kontakty sú zverejnené na webovom sídle obce www.valaska.sk