DOČASNÉ ÚTOČISKO štátnym občanom a ich rodinným príslušníkom