DERATIZÁCIA V OBCI – 10. august 2021

Obec Valaská oznamuje, že dňa 10.08.2021 prebehne celoobecná deratizácia za účelom eliminácie výskytu živočíšnych škodcov na území Obce Valaská.

Každý, kto spozoruje výskyt hlodavcov na území obce, môže túto skutočnosť nahlásiť na obecnom úrade.

Obyvatelia rodinných domov, ktorí majú záujem o vykonanie deratizácie na ich súkromnom pozemku môžu požiadať o vykonanie deratizácie na tel. čísle 048/6711506 alebo písomne na e-mail: janka.malicka@valaska.sk do 09.08.2021. Vykonanie deratizácie na súkromnom pozemku bude priamo na mieste spoplatnené vo výške 36,- €.

Deratizácia v obci