DERATIZÁCIA

Dňa 18. marca prebehne v obci pravidelná celoobecná deratizácia za účelom eliminácie výskytu živočíšnych škodcov.

Výskyt hlodavcov na území obce môžete nahlásiť na tel. čísle 048/6711506 alebo písomne na e-mail: janka.malicka@valaska.sk do 17. marca.