Chráňte svoju úrodu a dodržiavajte zásady protipožiarnej bezpečnosti !