POMOC OBETIAM TRESTNÝCH ČINOV

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v každom krajskom meste vytvorilo informačné kancelárie pre obete trestných činov. Projekt Zlepšenie prístupu obetí trestných […]

Čítať viac...

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

Obec Valaská informuje, že v dňoch 12. až 15. apríla 2021 budú v obci pristavené veľkoobjemové kontajnery na objemný odpad. Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov […]

Čítať viac...

ZBER TEXTILU

Koncom tohto týždňa, t.j. v dňoch 9. a 10. apríla majú občania Valaskej možnosť odovzdať nepotrebný textil na zbernom dvore. Kto uvedenú […]

Čítať viac...

DERATIZÁCIA

Obec Valaská, v zastúpení starostom obce Mgr. Petrom Jenčom, v záujme utvárania a ochrany zdravých podmienok v zmysle § 4 ods. 3 písm. […]

Čítať viac...