ADVENT

Obec Valaská a MO MS vo Valaskej srdečne všetkých pozývajú na tradičné zapaľovanie adventných sviec na námestí, každú nedeľu o 15:00.