78. VÝROČIE OSLOBODENIA OBCE VALASKÁ

Milí Valašťania,

6. marca si naša obec pripomína významnú udalosť, ktorá sa natrvalo vryla do pamäte a sŕdc nás všetkých, 78. výročie Oslobodenia obce Valaská.

MO MS Valaská v spolupráci s obcou Valaská, vás pri tejto príležitosti srdečne pozývajú na matičný pochod k Pamätníku padlým rumunským vojakom na Hnusnom, ktorý sa uskutoční v pondelok 6. marca o 8:00h. Stretnutie účastníkov je na námestí.

Zároveň vás v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov z.o. Valaská, pozývame na spomienkové oslavy, pietny akt kladenia vencov so začiatkom o 16:00h na námestí.

Tešíme sa na vašu účasť.