75. výročie oslobodenia obce Valaská – 6. 3. 2020 o 16.00h

Obec Valaská, v zastúpení starostom obce Vás srdečne pozýva na pietne oslavy 75. výročia oslobodenia obce Valaská, ktoré sa uskutočnia

6. marca 2020, so začiatkom o 16.00 hodine na Námestí 1. mája vo Valaskej.

Súčasťou osláv je matičný pochod „S vďakou úctou“ k pomníku padlých rumunských vojakov na Hnusnom, s odchodom o 10.00 hodine z Námestia 1. mája vo Valaskej.