52. ročník Festivalu dychových hudieb, memoriál Jožka Kučeru

V spolupráci so Stredoslovenským osvetovým strediskom, Vás pozývame na veľkolepý Festival dychových hudieb, ktorý sa uskutoční 22. júna od 14:00 hod na námestí našej obce.