3. kolo HHL v požiarnom útoku

Dobrovoľný hasičský zbor obce Valaská pozýva všetkých priaznivcov hasičského športu na 3. ročník súťaže o pohár starostu obce Valaská a memoriál Pavla Zelenčíka. Súťaž sa bude konať v sobotu 1. augusta o 10:00 hod na ihrisku pri Odbornom učilišti internátnom vo Valaskej. Po zaplatení vstupného 2 eurá dostanete nápoj zdarma.