14. ročník súťaže o najchutnejšiu haruľu

OZ Pekný deň v spolupráci s obcou Valaská, Vás srdečne pozývajú na tradičné podujatie Haruľa 2023. Tešiť sa môžete na pestrý hudobný a sprievodný program pre deti. Už 16. septembra o 15:00 v starej Valaskej pri HPÚ.