Verejné obstarávanie – archív

Profil verejného obstarávateľa

Obec Valaská v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zverejňuje v tomto profile zadávanie zákaziek  s predpokladanou hodnotou nad 1000 EUR:

Názov zákazkyStručný opis predmetu zákazkyPredpokladaná hodnota vrátane DPHDátum zverejnenia
Oprava šatníOprava interiéru šatní v kine8938,- €12.3.2014
Oprava soc. zar.Oprava soc. zar. v ZS11106,- €7.3.2014
Výmena dveríVýmena interiérových dverí na OcÚ2103,- €16.12.2013
Oprava osvetleniaOprava núdzového osvetlenia v kine1111,- €2.12.2013
Sanácia svahuSanácia svahu na Ceste osloboditeľov24460,- €18.11.2013
Oprava ČOVVýroba žľabov na ČOV1740,- €6.11.2013
Výroba CDNahrávanie a výroba CD spevokolu Lipka2000,- €28.10.2013
Výmena brányVýmena brány na hasični1027,- €24.10.2013
Bezpečnostný projektBezpečnostný projekt obce1317,- €21.10.2013
Oprava schodovOprava schodov v ZŠ3750,- €14.10.2013
Vysprávky výtlkovVysprávky výtlkov na území obce3200,- €11.10.2013
OzvučenieOzvučenie podujatí Talent a Haruľa1150,- €12.9.2013
ReprezentačnéReklamné predmety obce Valaská1217,- €24.7.2013
Interiérové vybavenieInteriérové vybavenie do MŠ1987,- €9.7.2013

Súhrnná správa zákaziek s nízkou hodnotou

V zmysle §102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zverejňujeme súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou, ktorých  cena je vyššia ako 1000 EUR za rok 2011, 2012 a 2013. Správy sú priložené v súboroch na stiahnutie.

Žiadosť o poskytnutie dotácie pre obec Valaská “Prevencia kriminality”

Verejné obstarávanie na dodávateľa obnovy verejného osvetlenia

Žiadosť o FP z Envirofondu – “Zníženie prašnosti v obci”