Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

209/2022 Zz Rozhodnutie predsedu NRSR

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov, volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do OSO a OSK

Vymenovanie zapisovateľky Miestnej volebnej komisie

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie