Voľby do NR SR 2016

Určenie volebných okrskov voľby do NR SR 2016

Volebný okrsok č. 1  – Valaská, sídlisko – východ,

volebná miestnosť č. 1 – Obecná knižnica A. Augustína Baníka, Námestie 1. mája 460/8 Valaská

Budovateľská, Chalupkova, Kpt. J. Nálepku, Kukučínova, Námestie 1. mája 

Októbrová, Partizánska cesta, Pod Hrbom, Štúrova,   TDH  455, 456, 457, 458, 462, 463, 464,

Tehelná, Pod Lipovou

Zapisovateľka: Danka Králiková, tel. č.: 0903557462

Volebný okrsok č. 2 – Valaská – sídlisko – západ,

volebná miestnosť č.  2 –  učebňa Odborného učilišťa Švermova ulica 449/1

Hronská, Švermova,  TDH   439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 453, 454, Školská

Zapisovateľka: Mgr. Zlatica Starke, tel. č.: 0901703336

Volebný okrsok č. 3 – Valaská – materská časť obce,

volebná miestnosť č. 3 – Klub dôchodcov  Cesta osloboditeľov 89/20

Cesta osloboditeľov, Javorová, Na Studničke, Potôčky, Tatranská, Vladislava Valacha, Záhradná

Zapisovateľka: Zuzana Dianišková, tel. č.: 0904216016

Volebný okrsok č. 4 – Valaská, časť Piesok,

volebná miestnosť č. 4  Klub dôchodcov Piesok, Robotnícka 372/10

Mierová, Pod Dielom, Robotnícka, Strojárenská ulica

Zapisovateľka: Elena Trnková, tel. č.: 0904509670

Zodpovedná kontaktná osoba: Ing Peter Minárik, prednosta úradu, tel. č.: 048/6711502, 0905988794, v neprítomnosti zastupuje Elena Sukičová, tel. č.: 048/6711503