Voľby 2014

Tento rok sa budú konať troje volieb:

 1. Prezidentské voľby.
 2. Voľby do Európskeho parlamentu.
 3. Komunálne voľby.

Zverejnenie počtu obyvateľov obce

V zmysle § 16 ods. 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňujeme počet obyvateľov obce Valaská. Ku dňu 22.08.2014 eviduje obec Valaská   3750 obyvateľov s trvalým pobytom na území obce.

Zoznam kandidátov na starostu obce Valaská

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce Valaská
dňa 15.novembra 2014

Miestna volebná komisia vo Valaskej podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľbu starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov :

1. Peter Bánik, Ing., 55 r., informatik, Valaská, Pod Hrbom 569/7, SNS
2. Zuzana Kúdelková , PhDr. , 49 r., učiteľka, Valaská, Partizánska cesta 527/18, KSS
3. Štefánia Lénartová , Mgr., 48 r., vedúca skladu zásobovania, Valaská, Tehelná 468/9, nez.kand.
4. Ľubomír Štubňa r, 48 r., podnikateľ, Valaská, TDH 453/43, SMER- SD​
5. Juraj Uhrin , Ing., 41 r., starosta obce, Valaská, Cesta Osloboditeľov 210/31, nezávislý kandidát

Vo Valaskej, dňa 25. septembra 2014​

​Katarína Paprčková
​predseda volebnej komisie

Zoznam kandidátov volebný obvod č.: 1

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva vo Valaskej
vo volebnom okrsku č. 1
dňa 15.novembra 2014

Miestna volebná komisia vo Valaskej podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov  obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov :

1. Karol Babčan, 58 r., technik, Valaská, Pod Hrbom 563/1, SIEŤ
2. Peter Bánik, Ing., 55 r., informatik, Valaská Pod Hrbom 569/7, SNS
3. Stanislava Benediková, PaedDr., 30 r., stredoškolská učiteľka, Valaská,  Kukučínova 514/3, SNS
4. Anna Dobríková, 62 r., ekonómka, Valaská,  Októbrová  470/5, SMER-SD
5. Ján Holko, Ing., 52 r., konateľ s. r. o., Valaská, Pod Lipovou 610/2, SaS
6. Igor Hrebíček, Ing., 46 r., technológ ŽP, Valaská, Októbrová 470/9, SMER-SD
7. Roman Kubaliak, 39 r., informátor, Valaská, Hronská 424/40, ĽS Naše Slovensko
8. Štefánia Lénartová, Mgr., 48 r., vedúca skladu zásobovania, Valaská, Tehelná 648/9, nez.kand.
9. Matúš Magera, PaedDr., 27 r., učiteľ ZŠ, Valaská, TDH 463/8, NÁŠ KRAJ
10. Jozef Mikloš, Ing., 46 r., marschal golfového ihriska, Valaská, TDH 457/28, SNS
11. Pavol Molčan,Bc., 38 r., strojník, Valaská, TDH 462/18, SNS
12. Mária Pacerová, Mgr., 60 r., učiteľka ZŠ, Valaská, Pod Lipovou 613/5, SIEŤ
13. Blažena Pastírová, 67 r., dôchodkyňa, Valaská, Októbrová 470/5, SMER-SD
14. Eva Pepichová, 47 r., zdravotná sestra, Valaská, Chalupkova 500/1, SIEŤ
15. Ján Sukič, 57 r., živnostník, Valaská, Štúrova 481/5, SIEŤ
16. Pavel Vilhan, 44 r., kontrolór, Valaská, Cesta Osloboditeľov 174/103, ĽS Naše Slovensko

Vo Valaskej, dňa 25. septembra 2014​

​Katarína Paprčková
​predseda volebnej komisie

Zoznam kandidátov volebný obvod č.: 2

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva vo Valaskej
vo volebnom okrsku č. 2
dňa 15.novembra 2014

Miestna volebná komisia vo Valaskej podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov  obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov :

1. Dušan Baran, 45 r., robotník, Valaská, Hronská 425/34, SNS
2. Dušan Blahut, 39 r., živnostník, Valaská, Hronská 416/45, SNS
3. Milena Dobrotová, 50 r., živnostníčka, Valaská, Hronská 418/53, SNS
4. Ján Dundovič, Ing., 40 r., vedúci oddelenia expedície, Valaská, Hronská, 426/34, SMER-SD
5. Peter Faško, Ing., 33 r., manažér, Valaská, Školská 448/8, SIEŤ
6. Roman Hadžega, Mgr., 43 r., stredoškolský  učiteľ, Valaská, Tehelná  651/6, SIEŤ
7. Zuzana Kúdelková, PhDr., 48 r., učiteľka, Valaská, Partizánska cesta 527/18, KSS
8. Alena Ličková, 40 r., evidentka hotovej výroby, Valaská, TDH 443/31, SMER-SD
9. Zdenko Oravec, 54 r., IT technik, Valaská, TDH 454/51, SNS
10. Marek Poliak. 37 r., zásobovač, Valaská, TDH 464/4, SaS
11. Peter Sorkovský, 45 r., živnostník, Valaská, TDH 440/9, SIEŤ
12. Aurel Starke, 49 r., operátor dopravnej služby, Valaská, Školská 446/3, SMER-SD
13. Ľubomír Štubňa, 48 r., podnikateľ, Valaská, TDH 453/43, SMER-SD
14. Zdenka Vojteková, 55 r., administratívna pracovníčka, Valaská, Štúrova 480/2, SIEŤ

Vo Valaskej, dňa 25. septembra 2014​

Katarína Paprčková
​predseda volebnej komisie

Zoznam kandidátov volebný obvod č.: 3

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva vo Valaskej
vo volebnom okrsku č. 3
dňa 15.novembra 2014

Miestna volebná komisia vo Valaskej podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov  obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov :

1. Viera Babčanová, 65 r., dôchodkyňa, Valaská, Piesok, Pod Dielom 325/2, SMER-SD
2. Marian Dobiš, 59 r., invalidný dôchodca, Valaská, Na Studničke 246/13, SNS
3. Miroslav Filipko, Ing., 45 r., technológ energetických zariadení, Valaská, C Oslobod. 90/22, SIEŤ
4. Jozef Hucík, 45 r., živnostník, Valaská, Piesok, Strojárenská 320/50, SNS
5. Cecília Karasová, 62 r., dôchodkyňa, Valaská, Cesta Osloboditeľov 137/16, SMER-SD
6. Martin Krupa, 62 r.,  strojník, Valaská, Tatranská 60/30, SNS
7. Miroslav Zelenčík, 29 r., hasič OR HaZZ, Valaská, Tatranská 38/76, SMER-SD

Vo Valaskej, dňa 25. septembra 2014​

Katarína Paprčková

Komunálne voľby 2014

Predseda národnej rady SR stanovil rozhodnutím termín konania volieb do orgánov samosprávy obcí na 15. novembra 2014.

     Volebné obvody a počet poslancov v nich určilo obecné zastupiteľstvo obce na svojom zasadnutí 11.8.2014 nasledovne:

 • v obci Valaská v zmysle § 11, ods. 3 písmeno e) zákona č. 369/1990 Zb. počet poslancov  11 pre voľby do orgánov samosprávy obcív obci Valaská v zmysle § 11, ods. 3 písmeno e) zákona č. 369/1990 Zb. počet poslancov  11 pre voľby do orgánov samosprávy obcí
 • v zmysle § 9 odst. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí volebné obvody pre voľby do orgánov samosprávy obcí:VO č. 1  – Valaská, sídlisko – východPočet volených poslancov – 4Budovateľská, Chalupkova, Kpt. J. Nálepku, Kukučínova, Nám. 1. mája 459 – 461, Októbrová 469, 470, 472-478, Partizánska cesta, Pod Hrbom, Štúrova 480-482, TDH 455- 458, 462- 464,Tehelná, Pod LipovouVO č. 2 – Valaská – sídlisko – západPočet volených poslancov – 4Hronská  417- 421, 424- 432,  RD: 395 – 413, 433 – 434, Švermova 449- 45, TDH                     439- 445, 453, 454, Školská 446- 448VO č. 3 – Valaská – materská časť obce a miestna časť PiesokPočet volených poslancov – 3Cesta osloboditeľov, Javorová, Na Studničke, Potôčky, Tatranská, Vl. Valacha, ZáhradnáMierová, Pod Dielom, Robotnícka, Strojárenská

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v sobotu 24. mája 2014 v čase od 7.00 do 22.00 h.

V obci Valaská budú zriadené štyri volebné okrsky.

Okrsok č. 1: Knižnica

Okrsok č. 2: Odoborné učilište internátne

Okrsok č. 3: KD Stará Valaská

Okrsok č. 4: KD Piesok

Voliči, ktorí sa v deň konania voľby nebudú zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu, môžu voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky na základe voličského preukazu. Voličský preukaz si je potrebné v dostatočnom predstihu vybaviť na obecnom úrade najneskôr do 22.5.2014. Po tomto termíne už nie je možné voličský preukaz vydať.

     Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov možno okrskovú volebnú komisiu požiadať o to, aby volič mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola volebná komisia zriadená. Žiadame voličov, ktorý chcú využiť voľbu do prenosnej volebnej schránky, aby o to požiadali volebnú komisiu včas, najlepšie v doobedňajších hodinách. Požiadať možno telefonicky, písomne, prostredníctvom rodinného príslušníka alebo inej osoby.

     Vo voľbách do Európskeho parlamentu kandiduje celkom 29 politických subjektov. Volič vo volebnej miestnosti teda dostane do rúk 29 hlasovacích lístkov. Do obálky vloží hlasovací lístok toho politického subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas.  Volič môže na hlasovacom lístku zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov dať týmto dvom kandidátom prednostný hlas.
     Slovenskú republiku v Európskom parlamente zastupuje 13 poslancov. Pre informáciu uvádzame niektoré hlavné kompetencie Európskeho parlamentu:

 •  priamo sazúčastňuje na legislatívnych procedúrach a v mnohých oblastiach prijíma rozhodnutia spolu s Radou EÚ.
 • je činný aj v oblastiach, v ktorých doteraz nepôsobil alebo v nich mal len poradnú úlohu, rozhodovať spoločne s Radou ako rovnocenným partnerom o právnych predpisoch v oblasti legálneho prisťahovalectva, spolupráce v trestných veciach (Eurojust, prevencie zločinu, harmonizácie trestných noriem, priestupkov a sankcií), policajnej spolupráce (Europol).
 • plní aj úlohu demokratického dohľadu nad všetkými inštitúciami EÚ.
 • dohliada na to, aby sa pri všetkých jeho aktivitách plne rešpektovali základné práva občanov EÚ v súlade s Chartou základných práv, ktorá je zakotvená v Lisabonskej zmluve.
 • disponuje kľúčovými rozpočtovými právomocami.
 • dáva svoj súhlas k podpisu medzinárodných zmlúv, vrátane obchodných zmlúv.
 • hodnotí a skúma prácu Európskej komisie.
 • disponuje významnými kontrolnými funkciami.
 • každých 5 rokov menuje predsedu a členov Európskej komisie, vrátane vysokého predstaviteľa únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.
 • môže Komisii ako celku i jej jednotlivým členom vysloviť nedôveru a donútiť ich k rezignácii.

    Zoznam kandidátov bol voličom doručený spolu s oznámením o mieste a čase konania volieb a je zverejnený aj na internetovej stránke ministerstva vnútra.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

VÝSLEDKY VOĽBY PREZIDENTA SR V OBCI VALASKÁ, KONANEJ DŇA 29.03.2014.          II. KOLO

               Volebný okrsok č. 1 Valaská sídlisko – východ


1. Fico Robert, doc. JUDr., CSc.   328 hlasov
2. Kiska Andrej, Ing.                        308 hlasov

               Volebný okrsok č. 2   Valaská sídlisko – západ

1. Fico Robert, doc. JUDr.,CSc.   323 hlasov
2. Kiska Andrej, Ing.                       225 hlasov

               Volebný okrsok č. 3 Valaská – materská časť obce

1.  Kiska Andrej, Ing.                       107 hlasov
2. Fico Robert, doc. JUDr., CSc.    127 hlasov

               Volebný okrsok č. 4 Piesok

1. Fico Robert, doc. JUDr., CSc.    53  hlasov
2. Kiska Andrej, Ing.                         57 hlasov

               Obec Valaská

1. Fico Robert, doc. JUDr., CSc.       811 hlasov
2. Kiska Andrej, Ing.                          717 hlasov


Do zoznamu voličov bolo zapísaných 3087 oprávnených voličov, volieb sa zúčastnilo 1553 oprávnených voličov, čo predstavuje 50,3% účasť vo voľbách.

Výsledky voľby prezidenta SR v obci Valaská, konanej dňa 15. 03. 2014.    I. KOLO                         

Volebný okrsok č. 1

1. Fico Robert, doc. JUDr., CSc.         218 hlasov
2. Kiska Andrej, Ing.                              135 hlasov
3. Procházka Radoslav, JUDr., PhD    81 hlasov

Volebný okrsok č. 2   Valaská sídlisko – západ

1. Fico Robert, doc. JUDr., CSc.         204 hlasov
2. Kiska Andrej, Ing.                               96 hlasov
3. Procházka Radoslav, JUDr., PhD    70 hlasov

Volebný okrsok č. 3 Valaská – materská časť

1.  Kiska Andrej, Ing.                              65 hlasov
2. Fico Robert, doc. JUDr.CSc.           60 hlasov
3. Procházka Radoslav, JUDr., PhD    28 hlasov

Volebný okrsok č. 4 Piesok

1. Fico Robert, doc. JUDr., CSc.           36  hlasov
2. Kiska Andrej, Ing.                                 28 hlasov
3. Procházka Radoslav, JUDr., PhD     15 hlasov

Obec Valaská

1. Fico Robert, doc. JUDr., CSc.           518 hlasov
2. Kiska Andrej, Ing.                               324 hlasov
3. Procházka Radoslav, JUDr., PhD   194 hlasov


Do zoznamu voličov bolo zapísaných 3088 občanov, volieb sa zúčastnilo 1300 občanov, čo predstavuje 42, 1% účasť vo voľbách.