Referendum 2023

Informácia o podmienkach právach hlasovať v Referende

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre Referendum 2023

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Referendum 2023

Zverejnenie adresy na doručovanie žiadosti o voľbu poštou

Zverejnenie E – mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu