Zverejnenie zámeru o prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľov Vladimír Pribyla a Bc. Zuzana Pribylová

Súbory na stiahnutie