Zverejnenie návrhu VZN o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholu a o ochrane nefajčiarov obmedzením fajčenia v obci Valaská

Obec Valaská v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje Návrh VZN o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholu a o ochrane nefajčiarov obmedzením fajčenia v obci Valaská