Zníženie správnych poplatkov

Zníženie správnych poplatkov pri podaní prostredníctvom internetu na úseku živnostenského podnikania od 01. 01. 2012 !!!