ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU

Oznamujeme občanom, že nádoba na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu sa nachádza v našej obci na Hronskej ulici pri zbernom dvore. Do nádoby je možné vyhadzovať: šupky z ovocia a zeleniny, staré pečivo a chlieb, čajové vrecká, kávová usadenina, mliečne výrobky, škrupiny z vajec, škrupiny z orechov, neupravené zvyšky potravín, zvyšky vareného jedla – nedojedená strava, potraviny po záručnej dobe (bez obalu), zvyšky z kvetov a rastlín.

Čo nepatrí do kuchynského biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu:
Jedlé oleje a tuky, konáre, popol, piliny, sklo, plasty, kovy, textil, potlačený papier, chemicky ošetrené materiály.