Zabezpečenie základnej starostlivosti o poľnohospodársku pôdu

Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje  § 3 zákona.

Súbory na stiahnutie