VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY Jaroslava Simana, Októbrová 16, 976 46 Valaská

Obec Valaská, v zastúpení Mgr. Petrom Jenčom, starostom obce vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Jaroslava Simana, Októbrová 16, 976 46 Valaská, s predpokladaným nástupom od 1. 7. 2020