Všeobecne záväzné nariadenie o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Valaská

Obec Valaská v súlade § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. zákona vyhlasuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Valaská.