Voľby do NR SR 2020

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území obce a v čase volieb sa bude nachádzať mimo územia SR, môže o voľbu poštou požiadať elektronicky na adrese:

volby@valaska.sk