Verejná vyhláška – podľa § 84 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení nekorších predpisov a podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Súbory na stiahnutie