Upovedomenie účastníkov konania o nových podkladoch pred vydaním rozhodnutia – Vedenia 2 x 400 kV Horná Ždaňa – lokalita Oslany – VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Súbory na stiahnutie