Stredoslovenská distribučná, a. s. informuje!

Vo Valaskej dňa 27. 3. 2020 NEBUDE prerušená distribúcia elektriny

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že v našej obci dňa 27. marca 2020 NEBUDE prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa. Plánované obmedzenia sa týkali ulíc Strojárenská, Robotnícka, Kpt. Nálepku, Pod Hrbom, Pod Lipovou.