Pozvánka na štrnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Valaská

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Valaská, ktoré sa bude konať dňa 30. decembra 2020 o 11.00 h. v zasadačke Obecného úradu vo Valaskej, Nám. 1. mája 460/8, Valaská