Pozvánka na riadne rokovanie obecného zastupiteľstva obce Valaská

Podľa § 12 ods. 1 a v súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Valaská, ktoré sa bude konať dňa 16. septembra 2020 so začiatkom o 16.00 hodine, v zasadačke Obecného úradu Valaská, Nám. 1. mája 460/8, Valaská.