Pozvánka na 12. riadne rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Valaská

Podľa § 12 ods. 1 a v súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Valaská, ktoré sa bude konať dňa 18. novembra 2020 o 16.00 hodine v priestoroch „bývalej Palmy“, Námestie 1. mája 460/8, Valaská. Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční bez účasti verejnosti,  vzhľadom na závažnosť epidemiologickej situácie.