Pozvánka a návrh programu na 10. riadne rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Valaská

Podľa § 12 ods. 1 a v súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Valaská, ktoré sa bude konať dňa 24. júna 2020 o 16.00h. v zasadačke Obecného úradu Valaská