OZNÁMENIE O ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Podľa §12 ods. 1 a v súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce Valaská zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Valaská, ktoré sa bude konať dňa 22. júna 2022 (streda) o 16.00 hodine, v zasadačke Obecného úradu Valaská, Námestie 1. mája 460/8, Valaská.