Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov, volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov.

Súbory na stiahnutie