Návrh VZN, ktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 3 územného plánu sídelného útvaru Valaská dopĺňa VZN obce Valaská č. 1/2012, ktorým boli vyhlásené záväzné časti územného plánu sídelného útvaru Valaská.