MIMORIADNE ROKOVANIE OCZ – POZVÁNKA

Podľa § 12 ods. 1 a §13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva mimoriadne rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Valaská, ktoré sa bude konať dňa 16. augusta 2021 so začiatkom o 16.00tej hodine v zasadačke Obecného úradu, Nám. 1. mája 460/8, Valaská