Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 Evidencia pamätihodností obce Valaská

Obec Valaská v súlade s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. zákona vyhlasuje Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 Evidencia pamätihodností obce Valaská