DERATIZÁCIA

Dňa 15. októbra prebehne v obci pravidelná celoobecná deratizácia za účelom eliminácie výskytu živočíšnych škodcov. Každý, kto spozoruje výskyt hlodavcov na území obce, môže túto skutočnosť nahlásiť na tel. čísle 048/6711506 alebo písomne na e-mail: janka.malicka@valaska.sk do 14.októbra.