Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ValaskáHľadať
 
 

Elektronická úradná tabuľa

Elektronická úradná tabuľa

Výberové konanie na riaditeľa Technických služieb Valaská

Zverejnené 27.9.2019 -ap-


 

Vybavenie petície

Zverejnené 26.7.2019 -ap-
Aktualizované: 29.7.2019 -ap-


 
SKM_C30819052813340.pdf(484.2 kB)plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2019
Návrh Záverečného účtu obce Valaská za rok 2018.pdf(3 MB)návrh záverečného účtu
SKM_C30819052715030.pdf(1.1 MB)zverejnenie zámeru - garáže
SKM_C30819052715020.pdf(950.3 kB)zverejnenie zámeru - terasa
OVS pozemky.pdf(378.2 kB)Obchodné verejná súťaž
SKM_C30819030508580.pdf(120.3 kB)oznámenie o začatí stavebného konania
Geofyzikálny prieskum Valaská 2016.pdf(8.9 MB)Geofyzikálny prieskum - prepadové územie stará Valaská
Obec Valaská zoznam dlžníkov  na miestnych daniach a poplatkoch.pdf(220.6 kB)Zoznam dlžníkov k 31.12.2018
plán kontr. činn. na 1. polrok 2019.pdf(175.7 kB)plán kontr. činn. na 1. polrok 2019.pdf
rozpocet_na_roky_2019-2021.pdf(593.9 kB)Rozpočet na roky 2019-2021

Informácia o správnych konaniach vo veci výrubu drevín

 


Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme verejnosť o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Valaská, Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská alebo elektronicky na adresu: elena.trnkova@valaska.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.


 

Úroveň separovania v obci

Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejneniaLehota na potvrdenie byť účastníkom v konaní
5394/2018Vydanie súhlasu na výrub drevín 1 ks smrek pichľavý, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1377 v katastri obce Valaská8.11.201815.112018
5393/2018Vydanie súhlasu na výrub drevín 1 ks javor a 1 ks agát, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 2137/66 v katastri obce Valaská8.11.201815.11.2018
5200/2018Vydanie súhlasu na výrub vŕba biela (Salix alba) 2 ks a náletové dreviny 100 m2 na pozemku parc. č. KN-C 332 - TTP v k. ú. Valaská za účelom výstavby kanalizačného zberača č. 2 v rámci stavby „Aglomerácia Valaská – Kanalizácia a ČOV“. 11.10.201818.10.2018
4813/2018Vydanie súhlasu na výrub drevín 2 ks smrek pichľavý, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1504/1 v katastri obce Valaská24.9.20181.10.2018
4874/2017Vydanie súhlasu na výrub drevín 1 ks - orech, 2 ks - tuja, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 681/1 v katastri obce Valaská16.3.201823.3.2018
4528/2017Vydanie súhlasu na výrub dreviny smrek pichľavý 1 ks Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1525 v katastri obce Valaská9.11.201716.11.2017
4741/2017Vydanie súhlasu na výrub dreviny orech 1 ks Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1172 v katastri obce Valaská3.10.201710.10.2017
4740/2017Vydanie súhlasu na výrub dreviny lipa 1 ks Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 2223 v katastri obce Valaská3.10.201710.10.2017
4641/2017Vydanie súhlasu na výrub dreviny smrek 1 ks Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1402 v katastri obce Valaská29.9.20176.10.2017
1755/2017Vydanie súhlasu na výrub 3 ks Breza , Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 2124 v katastri obce Valaská23.3.201730.3.2017
1369/2017Vydanie súhlasu na výrub 4 ks Smrek pichľavý , Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1767/1 v katastri obce Valaská6.3.201713..3.2017
542/2016Vydanie súhlasu na výrub drevín smrek 19 ks, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1394/1 v katastri obce Valaská29.4.20166.5.2016
475/2016Vydanie súhlasu na výrub drevín 8 ks smrek a 4 ks Lipa, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1767/1 v katastri obce Valaská8.4.201615.4.2016
1507/2015Vydanie súhlasu na výrub drevín Lipa 1 ks, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1504/1 v katastri obce Valaská16.11.201523.11.2015
1508/2015Vydanie súhlasu na výrub drevín Smrek 3 ks, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1767/1 v katastri obce Valaská13.11.201520.11.2015
1458/2015Vydanie súhlasu na výrub drevín Smrek 2 ks, Borovica 3 ks Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 11504/1 v katastri obce Valaská13.11.201520.11.2015
1395/2015Vydanie súhlasu na výrub drevín Smrek 2 ks, Červený smek 1 ks Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1389/1,2 v katastri obce Valaská2.11.20159.11.2015
1332/2015Vydanie súhlasu na výrub drevín Smrek strieborný 1 ks, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1376/3 v katastri obce Valaská8.10.201515.10.2015
1222/2015Vydanie súhlasu na výrub drevín Smrek pichľavý 1 ks, Smrek obyčajný 2 ks, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1871 v katastri obce Valaská11.9.201518.9.2015
1148/2015Vydanie súhlasu na výrub drevín 1 ks čerešňa, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1975 v katastri obce Valaská20.8.201527.8.2015
322/2015Vydanie súhlasu na výrub drevíny Hrab 1 ks , Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 2980 v katastri obce Valaská13.3.201520.3.2015
274/2015Vydanie súhlasu na výrub drevín 3 ks smrek, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 3014 v katastri obce Valaská06.3.201513.3.2015
64/2015Vydanie súhlasu na výrub dreviny Smrek 1 ks, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 2072/52 v katastri obce Valaská29.1.20155.2.2015
1971/2014Vydanie súhlasu na výrub drevín lieska 10 m2, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1671/1 v katastri obce Valaská04.12.201411.12.2014
1570/2014Vydanie súhlasu na výrub drevíny breza 3 ks, borovica 1 ks , na pozemku parc. č. KN-C 1462 v katastri obce Valaská6.10.201413.10.2014
1572/2014Vydanie súhlasu na výrub drevíny Smrek pichľavý 1 ks , na pozemku parc. č. KN-C 617 v katastri obce Valaská19.9.201426.9.2014
1390/2014Vydanie súhlasu na výrub dreviny 1 ks smrek, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1872 v katastri obce Valaská22.7.201429.7.2014
607/2014Vydanie súhlasu na výrub drevín 2 ks smrek, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1671/1 v katastri obce Valaská20.3.201427.3.2014
583/2014Vydanie súhlasu na výrub drevín 2x topoľ, 2x tuja, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 2137/1 TTP v katastri obce Valaská18.3.201425.3.2014
534/2014Vydanie súhlasu na výrub drevín lieska, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 2542/1, 2607/1, 2538 v katastri obce Valaská11.3.201418.3.2014
274/2014Vydanie súhlasu na výrub drevín lieska 10 m2, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 2689=KN-E 2601, KN-C 2695=KN-E 2504/1, 2504/2, 2605/1, 2514 v katastri obce Valaská13.2.201420.2.2014
2382/2013Vydanie súhlasu na výrub smrekovec obyčajný, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 2112/11 v katastri obce Valaská3.12.201310.12.2013
2239/2013Vydanie súhlasu na výrub smrekovec obyčajný, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1525 v katastri obce Valaská14.11.201321.11.2013
2238/2013Vydanie súhlasu na výrub drevín tuja, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1163 v katastri obce Valaská14.11.201321.11.2013
2109/2013Vydanie súhlasu na výrub drevín lieska 10 m2, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 2666 v katastri obce Valaská14.11.201321.11.2013

Na obecný úrad vo Valaskej bolo doručené záverečné stanovisko "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Banskobystrického kraja", ktoré je zverejnené na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Pre možnosť nahliadnutia do záverečného stanoviska možno kliknúť na nasledujúci odkaz:

http://eia.enviroportal.sk/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-banskobystricke) v časti EIA/SEA.


 


 

Zníženie správnych poplatkov pri podaní prostredníctvom internetu na úseku živnostenského podnikania od 01. 01. 2012 !!!


 


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Sociálny taxík

Obec Valaská od 2.5.2018 pripravuje zámer poskytovania služieb sociálneho taxíka. V prílohe nájdete cenník poplatkov a dotazník k uvedenej službe.   Poskytovanie služieb sociálneho taxíka Dotazník ku službe  

Zber odpadu

Civilná ochrana

Dokument starostlivosti o dreviny obce Valaská

webygroup
ÚvodÚvodná stránka