Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Obchodná verejná súťaž NP

Oznámenie výsledku VOS

 
Zníženie správnych poplatkov pri podaní prostredníctvom internetu na úseku živnostenského podnikania od 01. 01. 2012
 e_JKM_clanok_na_obce.pdf (148.7 kB) (148.7 kB)

 
oznámenie o začatí stavebného konania

 
Geofyzikálny prieskum - prepadové územie stará Valaská

 
Zoznam dlžníkov k 31.12.2018

 

 
Rozpočet na roky 2019-2021

 

Úroveň separovania v obci

Úroveň vyseparovania odpadov za rok 2018

 

Informácia o správnych konaniach vo veci výrubu drevín

 


Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme verejnosť o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Valaská, Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská alebo elektronicky na adresu: elena.trnkova@valaska.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.


 
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejneniaLehota na potvrdenie byť účastníkom v konaní
5394/2018Vydanie súhlasu na výrub drevín 1 ks smrek pichľavý, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1377 v katastri obce Valaská8.11.201815.112018
5393/2018Vydanie súhlasu na výrub drevín 1 ks javor a 1 ks agát, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 2137/66 v katastri obce Valaská8.11.201815.11.2018
5200/2018Vydanie súhlasu na výrub vŕba biela (Salix alba) 2 ks a náletové dreviny 100 m2 na pozemku parc. č. KN-C 332 - TTP v k. ú. Valaská za účelom výstavby kanalizačného zberača č. 2 v rámci stavby „Aglomerácia Valaská – Kanalizácia a ČOV“. 11.10.201818.10.2018
4813/2018Vydanie súhlasu na výrub drevín 2 ks smrek pichľavý, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1504/1 v katastri obce Valaská24.9.20181.10.2018
4874/2017Vydanie súhlasu na výrub drevín 1 ks - orech, 2 ks - tuja, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 681/1 v katastri obce Valaská16.3.201823.3.2018
4528/2017Vydanie súhlasu na výrub dreviny smrek pichľavý 1 ks Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1525 v katastri obce Valaská9.11.201716.11.2017
4741/2017Vydanie súhlasu na výrub dreviny orech 1 ks Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1172 v katastri obce Valaská3.10.201710.10.2017
4740/2017Vydanie súhlasu na výrub dreviny lipa 1 ks Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 2223 v katastri obce Valaská3.10.201710.10.2017
4641/2017Vydanie súhlasu na výrub dreviny smrek 1 ks Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1402 v katastri obce Valaská29.9.20176.10.2017
1755/2017Vydanie súhlasu na výrub 3 ks Breza , Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 2124 v katastri obce Valaská23.3.201730.3.2017
1369/2017Vydanie súhlasu na výrub 4 ks Smrek pichľavý , Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1767/1 v katastri obce Valaská6.3.201713..3.2017
542/2016Vydanie súhlasu na výrub drevín smrek 19 ks, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1394/1 v katastri obce Valaská29.4.20166.5.2016
475/2016Vydanie súhlasu na výrub drevín 8 ks smrek a 4 ks Lipa, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1767/1 v katastri obce Valaská8.4.201615.4.2016
1507/2015Vydanie súhlasu na výrub drevín Lipa 1 ks, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1504/1 v katastri obce Valaská16.11.201523.11.2015
1508/2015Vydanie súhlasu na výrub drevín Smrek 3 ks, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1767/1 v katastri obce Valaská13.11.201520.11.2015
1458/2015Vydanie súhlasu na výrub drevín Smrek 2 ks, Borovica 3 ks Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 11504/1 v katastri obce Valaská13.11.201520.11.2015
1395/2015Vydanie súhlasu na výrub drevín Smrek 2 ks, Červený smek 1 ks Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1389/1,2 v katastri obce Valaská2.11.20159.11.2015
1332/2015Vydanie súhlasu na výrub drevín Smrek strieborný 1 ks, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1376/3 v katastri obce Valaská8.10.201515.10.2015
1222/2015Vydanie súhlasu na výrub drevín Smrek pichľavý 1 ks, Smrek obyčajný 2 ks, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1871 v katastri obce Valaská11.9.201518.9.2015
1148/2015Vydanie súhlasu na výrub drevín 1 ks čerešňa, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1975 v katastri obce Valaská20.8.201527.8.2015
322/2015Vydanie súhlasu na výrub drevíny Hrab 1 ks , Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 2980 v katastri obce Valaská13.3.201520.3.2015
274/2015Vydanie súhlasu na výrub drevín 3 ks smrek, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 3014 v katastri obce Valaská06.3.201513.3.2015
64/2015Vydanie súhlasu na výrub dreviny Smrek 1 ks, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 2072/52 v katastri obce Valaská29.1.20155.2.2015
1971/2014Vydanie súhlasu na výrub drevín lieska 10 m2, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1671/1 v katastri obce Valaská04.12.201411.12.2014
1570/2014Vydanie súhlasu na výrub drevíny breza 3 ks, borovica 1 ks , na pozemku parc. č. KN-C 1462 v katastri obce Valaská6.10.201413.10.2014
1572/2014Vydanie súhlasu na výrub drevíny Smrek pichľavý 1 ks , na pozemku parc. č. KN-C 617 v katastri obce Valaská19.9.201426.9.2014
1390/2014Vydanie súhlasu na výrub dreviny 1 ks smrek, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1872 v katastri obce Valaská22.7.201429.7.2014
607/2014Vydanie súhlasu na výrub drevín 2 ks smrek, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1671/1 v katastri obce Valaská20.3.201427.3.2014
583/2014Vydanie súhlasu na výrub drevín 2x topoľ, 2x tuja, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 2137/1 TTP v katastri obce Valaská18.3.201425.3.2014
534/2014Vydanie súhlasu na výrub drevín lieska, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 2542/1, 2607/1, 2538 v katastri obce Valaská11.3.201418.3.2014
274/2014Vydanie súhlasu na výrub drevín lieska 10 m2, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 2689=KN-E 2601, KN-C 2695=KN-E 2504/1, 2504/2, 2605/1, 2514 v katastri obce Valaská13.2.201420.2.2014
2382/2013Vydanie súhlasu na výrub smrekovec obyčajný, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 2112/11 v katastri obce Valaská3.12.201310.12.2013
2239/2013Vydanie súhlasu na výrub smrekovec obyčajný, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1525 v katastri obce Valaská14.11.201321.11.2013
2238/2013Vydanie súhlasu na výrub drevín tuja, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1163 v katastri obce Valaská14.11.201321.11.2013
2109/2013Vydanie súhlasu na výrub drevín lieska 10 m2, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 2666 v katastri obce Valaská14.11.201321.11.2013
Projekt Banského chodníka

 

Na obecný úrad vo Valaskej bolo doručené záverečné stanovisko "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Banskobystrického kraja", ktoré je zverejnené na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Pre možnosť nahliadnutia do záverečného stanoviska možno kliknúť na nasledujúci odkaz:

http://eia.enviroportal.sk/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-banskobystricke) v časti EIA/SEA.


 


 

Zníženie správnych poplatkov pri podaní prostredníctvom internetu na úseku živnostenského podnikania od 01. 01. 2012 !!!


 


 

dnes je: 20.4.2019

meniny má: Marcel

Sociálny taxík

Obec Valaská od 2.5.2018 pripravuje zámer poskytovania služieb sociálneho taxíka. V prílohe nájdete cenník poplatkov a dotazník k uvedenej službe.   Poskytovanie služieb sociálneho taxíka Dotazník ku službe  

Zber odpadu

Civilná ochrana

Dokument starostlivosti o dreviny obce Valaská

Súbor na stiahnutie Program odpadového hospodárstva 2016-2020.pdf (1.9 MB)
webygroup

Úvodná stránka