Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecný úrad

   Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom obecného úradu schváleným obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce a to najmä:

•  zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce zo správy obce,
•  zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
• pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,
• pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,
•  zabezpečuje výkon všeobecne záväzných nariadení obce,
•  organizačne a technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec
   Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce alebo zástupca starostu obce v rozsahu vymedzenom obecným zastupiteľstvom.
 


 

Úradné hodiny obecného úradu

Vytlačiť
 

Pondelok:     08:00 - 11:30   12:30 - 15:00
Utorok:                nestránkový deň
Streda:
         09:00 - 11:30   12:30 - 16:30
Štvrtok:       08:00 - 11:30   12:30 - 15:00
Piatok:         08:00 - 11:30   

 

Adresa:   Obecný úrad Valaská

              Námestie 1. mája 460/8

              976 46 Valaská
 

  


 
 

Zamestnanci obecného úradu

Mgr. Peter Cíger

Mobil: 0904414644

E-mail: peter.ciger@valaska.sk

prednosta


 

Alexandra Murínová

Tel: 048/6711500

E-mail: alexandra.murinova@valaska.sk info@valaska.sk

sekretariát, podateľňa


 

Elena Sukičová

Tel: 048/6711503

E-mail: elena.sukicova@valaska.sk matrika@valaska.sk

matrika
evidencia obyvateľstva


 

Zuzana Dianišková

Tel: 048/6711504

E-mail: zuzana.dianiskova@valaska.sk dane@valaska.sk

miestne dane a poplatky
daň za psa
prenájom hrobových miest


 

Alena Kureková

Tel: 048/6711505

E-mail: alena.kurekova@valaska.sk

služby obyvateľstvu
odpadové hospodárstvo
aktivačné práce


 

Elena Trnková

Tel: 048/6711506

E-mail: elena.trnkova@valaska.sk

výstavba
územné plánovanie
životné prostredie


 

Ing. Peter Minárik

Tel: 048/6711506

Mobil: 0905 988794

E-mail: peter.minarik@valaska.sk

výstavba
územné plánovanie
životné prostredie


 

Ing. Zuzana Slivková

Tel: 048/6711507

E-mail: financie@valaska.sk

financie - rozpočet, majetok


 

Silvia Vlkoláčková

Tel: 048/6711507

E-mail: financie@valaska.sk

financie - účtovníctvo, pokladňa


 

Mgr. Zlatica Starke

Tel: 048/6711510

E-mail: zlatica.starke@valaska.sk

práce a mzdy
personalistika


 

Bc. Silvia Krupová

Tel: 048/6711508

E-mail: socialneveci@valaska.sk silvia.krupova@valaska.sk

sociálne služby


 

Danka Králiková

Tel: 048/6711509

E-mail: danka.kralikova@valaska.sk

kultúra
knižnica


 

Ing. Miriama Murínová

Tel: 048/6711503

E-mail: miriam.murinova@valaska.sk

odpadové hospodárstvo, životné prostredie, overovanie listín a podpisov


 

 

 
Organizačná štruktúra

 

dnes je: 16.12.2018

meniny má: Albína

Firmy a podnikanie

Protokoly

webygroup

Úvodná stránka