Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja - vyzva na zverejnenie strategickeho dokumentu
 PHSR_vyzva na zverejnenie strategickeho dokumentu.pdf (149.7 kB) (149.7 kB)

 
Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie Cesta Osloboditeľov a Hronská 144
 SKM_C30817042010280.pdf (140.8 kB) (140.8 kB)

 
Vtáčia chrípka A (H5N8) Upozornenie pre obyvateľstvo: Vzhľadom na pretrvávajúci výskyt vtáčej chrípky na území Slovenska týmto upozorňujeme obyvateľov na možnú hrozbu výskytu vtáčej chrípky aj na našom území. Preto žiadame obyvateľov v prípade, že spozorujú choré alebo uhynuté vtáctvo je nutné sa vyvarovať akémukoľvek kontaktu s uhynutým vtáctvom a obratom informovať obecný úrad a kontaktovať príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu
 informacia.pdf (226 kB) (226 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2017
 plán kontr. činnosti na 1. polrok 2017 V.pdf (173.3 kB) (173.3 kB)

 
Usmernenie komunálny odpad Ľupčianka
 usmernenie Lupcianka.pdf (378.8 kB) (378.8 kB)

 
Hrobové miesta - neznáme
 Hrobové miesta - neznáme.pdf (168.3 kB) (168.3 kB)

 
Záverečný účet za rok 2015
 Záverečný účet rok 2015.pdf (885.4 kB) (885.4 kB)

 
Oznámenie o uložení písomností

 
Upozornenie pre seniorov! Dôležité!

 

 

Informácia o správnych konaniach vo veci výrubu drevín

 


Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme verejnosť o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Valaská, Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská alebo elektronicky na adresu: elena.trnkova@valaska.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.


 
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejneniaLehota na potvrdenie byť účastníkom v konaní
1755/2017Vydanie súhlasu na výrub 3 ks Breza , Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 2124 v katastri obce Valaská23.3.201730.3.2017
1369/2017Vydanie súhlasu na výrub 4 ks Smrek pichľavý , Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1767/1 v katastri obce Valaská6.3.201713..3.2017
542/2016Vydanie súhlasu na výrub drevín smrek 19 ks, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1394/1 v katastri obce Valaská29.4.20166.5.2016
475/2016Vydanie súhlasu na výrub drevín 8 ks smrek a 4 ks Lipa, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1767/1 v katastri obce Valaská8.4.201615.4.2016
1507/2015Vydanie súhlasu na výrub drevín Lipa 1 ks, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1504/1 v katastri obce Valaská16.11.201523.11.2015
1508/2015Vydanie súhlasu na výrub drevín Smrek 3 ks, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1767/1 v katastri obce Valaská13.11.201520.11.2015
1458/2015Vydanie súhlasu na výrub drevín Smrek 2 ks, Borovica 3 ks Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 11504/1 v katastri obce Valaská13.11.201520.11.2015
1395/2015Vydanie súhlasu na výrub drevín Smrek 2 ks, Červený smek 1 ks Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1389/1,2 v katastri obce Valaská2.11.20159.11.2015
1332/2015Vydanie súhlasu na výrub drevín Smrek strieborný 1 ks, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1376/3 v katastri obce Valaská8.10.201515.10.2015
1222/2015Vydanie súhlasu na výrub drevín Smrek pichľavý 1 ks, Smrek obyčajný 2 ks, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1871 v katastri obce Valaská11.9.201518.9.2015
1148/2015Vydanie súhlasu na výrub drevín 1 ks čerešňa, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1975 v katastri obce Valaská20.8.201527.8.2015
322/2015Vydanie súhlasu na výrub drevíny Hrab 1 ks , Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 2980 v katastri obce Valaská13.3.201520.3.2015
274/2015Vydanie súhlasu na výrub drevín 3 ks smrek, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 3014 v katastri obce Valaská06.3.201513.3.2015
64/2015Vydanie súhlasu na výrub dreviny Smrek 1 ks, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 2072/52 v katastri obce Valaská29.1.20155.2.2015
1971/2014Vydanie súhlasu na výrub drevín lieska 10 m2, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1671/1 v katastri obce Valaská04.12.201411.12.2014
1570/2014Vydanie súhlasu na výrub drevíny breza 3 ks, borovica 1 ks , na pozemku parc. č. KN-C 1462 v katastri obce Valaská6.10.201413.10.2014
1572/2014Vydanie súhlasu na výrub drevíny Smrek pichľavý 1 ks , na pozemku parc. č. KN-C 617 v katastri obce Valaská19.9.201426.9.2014
1390/2014Vydanie súhlasu na výrub dreviny 1 ks smrek, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1872 v katastri obce Valaská22.7.201429.7.2014
607/2014Vydanie súhlasu na výrub drevín 2 ks smrek, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1671/1 v katastri obce Valaská20.3.201427.3.2014
583/2014Vydanie súhlasu na výrub drevín 2x topoľ, 2x tuja, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 2137/1 TTP v katastri obce Valaská18.3.201425.3.2014
534/2014Vydanie súhlasu na výrub drevín lieska, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 2542/1, 2607/1, 2538 v katastri obce Valaská11.3.201418.3.2014
274/2014Vydanie súhlasu na výrub drevín lieska 10 m2, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 2689=KN-E 2601, KN-C 2695=KN-E 2504/1, 2504/2, 2605/1, 2514 v katastri obce Valaská13.2.201420.2.2014
2382/2013Vydanie súhlasu na výrub smrekovec obyčajný, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 2112/11 v katastri obce Valaská3.12.201310.12.2013
2239/2013Vydanie súhlasu na výrub smrekovec obyčajný, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1525 v katastri obce Valaská14.11.201321.11.2013
2238/2013Vydanie súhlasu na výrub drevín tuja, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 1163 v katastri obce Valaská14.11.201321.11.2013
2109/2013Vydanie súhlasu na výrub drevín lieska 10 m2, Valaská, na pozemku parc. č. KN-C 2666 v katastri obce Valaská14.11.201321.11.2013
Projekt Banského chodníka

 

Na obecný úrad vo Valaskej bolo doručené záverečné stanovisko "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Banskobystrického kraja", ktoré je zverejnené na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Pre možnosť nahliadnutia do záverečného stanoviska možno kliknúť na nasledujúci odkaz:

http://eia.enviroportal.sk/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-banskobystricke) v časti EIA/SEA.


 


 

Zníženie správnych poplatkov pri podaní prostredníctvom internetu na úseku živnostenského podnikania od 01. 01. 2012 !!!


 


 
Zníženie správnych poplatkov pri podaní prostredníctvom internetu na úseku živnostenského podnikania od 01. 01. 2012
 e_JKM_clanok_na_obce.pdf (148.7 kB) (148.7 kB)

 

dnes je: 23.4.2017

meniny má: Vojtech

Plán zvozu TKO 2017

Plán zvozu TKO 2017

Firmy a podnikanie

Protokoly

webygroup

Úvodná stránka